historia koła

Drukuj

 

Zarys dziejów Koła Łowieckiego „ŻBIK” w Zabrzu

         W dniu 08.04.1963roku zostało zarejestrowane Koło Łowieckie „ŻBIK” w Zabrzu. Powstało ono w wyniku podziału Koła „JELEŃ” . Założycielami koła w 1963 roku byli: Afanasik Józef, Głogowski Adam, Gryff Kazimierz, Halama Adam, Kurek Józef, Maciejuk Stanisław, Młynarczyk Bolesław  i  Niewodowski Jerzy, Noga Józef, Sukiennik Remigiusz, Schmidt Antoni, Tomaka Zbigniew i Zielonka Andrzej. Dla utrzymania dotychczasowych obwodów i pozyskania nowych, widzieli oni konieczność podziału koła ’Jeleń” i utworzenia nowego Koła Łowieckiego „ŻBIK” w Zabrzu.

         Z trzynastu założycieli Koła „ŻBIK” członkami są w dalszym ciągu: Kol. Schmidt Antoni, Halama Adam i  Niewodowski Jerzy.

         Statut nowego Kola został zarejestrowany 8 maja 1963 roku. Koło, w wyniku podziału, otrzymało obwód nr 82 Gliwice ze zmienionymi już granicami.

         Pierwszy Zarząd Koła w składzie: Zbigniew Tomaka, Jerzy Niewodowski, Adam Halama, Józef Kurek i  Stanisław Maciejuk  powołany został w dniu 05.06.1963 roku.

         W 1964 roku koło „ŻBIK” w wyniku starań Zarządu otrzymało dodatkowo obwód łowiecki w Kłobucku. Uzyskano zatem odpowiednią, dodatkowa bazę dla prowadzenia intensywnej działalności hodowlano-łowieckiej.

Z życia koła

Za długoletnią działalność i prowadzenie efektywnej gospodarki Koło jest odznaczone złotym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz złotym medalem Zasłużony dla Łowiectwa Województwa Śląskiego  Dwóch członków Koła jest odznaczonych najwyższym odznaczeniem łowiecki „Złomem” i  są to Koledzy : Jerzy Niewodowski i Antoni Schmidt, … a  wielu kolegów z naszych członków posiada Medal Zasługi Łowieckiej oraz medale Zasłużony dla Łowiectwa Województwa Śląskiego.

         W strzelectwie myśliwskim członkowie naszego Koła osiągają bardzo dobre wyniki na szczeblu rejonu, okręgu i kraju. Dwóch naszych kolegów Adam Grabowy i Mariusz Brzeziak posiada klasę mistrzowską. Trzykrotnie nasi członkowie byli w reprezentacji okręgu katowickiego na Mistrzostwach Polski PZŁ w klasie powszechnej .

         Od samego początku istnienia Koła  nasi myśliwych posiadają znakomicie prowadzone psy ras myśliwskich . Prekursorem działań kynologicznych jest kol. Jerzy Niewodowski, znany działacz na szczeblu krajowym i okręgowym. W latach 1966-1976 był członkiem  Wojewódzkiej Rady Łowieckiej  i wice przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego  PZŁ. Sędzia kynologiczny klasy międzynarodowej , hodowca psów myśliwskich.

         Przez 50 lat działalności prowadzimy gospodarkę łowiecką w obwodach zaliczanych  do bardzo słabych. Są to tereny z reguły podmiejskie ,  mocno zurbanizowane. Do końca lat 80-tych polowano głównie na zwierzynę drobną .

W tym czasie pozyskiwano średnio rocznie około: 300 zajęcy, 170 kuropatw, 60 bażantów, 25 saren, 12 dzików , 20 lisów i 4 jelenie. W latach 90tych degradacja środowiska naturalnego, urbanizacja ,natężenie ruchu drogowego, monokultura upraw i choroby odbiły się ujemnie na liczebności zwierzyny drobnej. Nastąpiła zdecydowana zmiana struktury łowiska. Obecnie w wyniku wieloletniej, intensywnej gospodarki łowieckiej w dzierżawionych obwodach pozyskujemy rocznie około;140 bazantów,40 kaczek, 95 lisów,100 saren,130 dzików i 25 jeleni.  Dla ochrony upraw rolnych sami uprawiamy  poletka zgryzowe i zaporowe.  Zajmujemy się introdukcją bażantów i danieli.

Koło posiada własną, obszerną stanicę myśliwską w otoczeniu kilku domków myśliwskich we Wręczycy Wielkiej koło Kłobucka. Do tej pory zbudowano: 3 magazyny karmy, 25 paśników, ponad 80 ambon i ponad 30 innych urządzeń łowieckich. Rocznie na dokarmianie zużywamy średnio 12 ton buraków,8 ton marchwi, 6ton kukurydzy, 8 ton pośladu i wiele ton kiszonki.

Obecnie w kole poluje 33 myśliwych. Od samego powstania Koła członkowie kultywują szeroko pojmowaną etykę, kulturę i język łowiecki. Corocznie znajduje to odzwierciedlenie w uroczyście organizowanych polowaniach hubertowskich, wigilijnych i noworocznych, w których udział biorą zaproszeni goście i młodzież szkolna. W naszym Kole do dnia dzisiejszego zaliczyło roczny staż myśliwski ponad 50 młodych adeptów łowiectwa.

Pomimo trudnych czasów dla gospodarki łowieckiej członkowie naszego Koła śmiało patrzą w przyszłość, widząc swój potencjał w silnej, zgranej grupie myśliwych naszego Koła i całego zrzeszenia PZŁ.

 

Polowanie zbiorowe

 

Copyright 2012. Powered by etoro review.